Adresár

TitulMenoFunkciaOddeleniee-mailtel.Miestnosť
doc. Ing.Vaculík Martin, PhD.zástupca vedúceho katedry
profesor
telekomunikačnej technikymartin.vaculik@fel.uniza.sk+421 41 513 2200BD 304
prof. Ing. Hudec Róbert, PhD.vedúci katedry
profesor
multimédiálne technológierobert.hudec@fel.uniza.sk+421 41 513 2210BD 305
Imrišková Jozefa sekretárkaktam@fel.uniza.sk,
jozefa.imriskova@fel.uniza.sk
+421 41 513 2201 BD 303
Ing.Kazimírová Mariana administratívna pracovníčka - materská dovolenkamariana.kazimirova@fel.uniza.sk+421 41 513 2208BD 307
Ing.Benčo Miroslav, PhD.výskumný pracovníkmultimédiálne technológiemiroslav.benco@fel.uniza.sk+421 41 513 2262BD 306
Ing.Radilová Martina, PhD.výskumný pracovníkmultimédiálne technológiemartina.radilova@fel.uniza.sk+421 41 513 2239BD 309
Ing.Hlubík Ján, PhD.odborný asistentmultimédiálne technológiejan.hlubik@fel.uniza.sk+421 41 513 2252BD 306
Ing.Markovič Miroslav, PhD.odborný asistentmultimédiálne technológiemiroslav.markovic@fel.uniza.sk+421 41 513 2229BD 335
PhDr.Pitoňáková Slávka, PhD.odborný asistentmultimédiálne technológieslavka.pitonakova@mediamatika.sk+421 41 513 6345AC 311
Mgr. art.Soviar Vladimír lektormultimédiálne technológiefilmarspoetica@gmail.com+421 41 513 2048BB 321
Ing.Uhrina Miroslav, PhD. odborný asistentmultimédiálne technológiemiroslav.uhrina@fel.uniza.sk+421 41 513 2253 BB 322
Ing.Machaj Juraj, PhD.výskumný pracovníkrádiokomunikačnej technikyjuraj.machaj@fel.uniza.sk+421 41 513 2236BB 328
Ing.Adamec Bohumil, PhD. odborný asistent, tútor pre Telekomunikácierádiokomunikačnej technikybohumil.adamec@fel.uniza.sk+421 41 513 2244 BD 320
doc. Ing.Brída Peter, PhD. docentrádiokomunikačnej technikypeter.brida@fel.uniza.sk+421 41 513 2237BD 310
prof. Ing.Dado Milan, PhD.profesortelekomunikačnej technikymilan.dado@uniza.sk+421 41 513 2212BD 319
doc. Ing.Hottmar Vladimír, PhD.docentrádiokomunikačnej technikyvladimir.hottmar@fel.uniza.sk+421 41 513 2223BD 323
Ing.Jarinová Darina, PhD.odborný asistentrádiokomunikačnej technikydarina.jarinova@fel.uniza.sk+421 41 513 2232BD 331
prof. Ing.Wieser Vladimír, PhD. vedúci oddelenia rádiokomunikačnej techniky
profesor
rádiokomunikačnej technikyvladimir.wieser@fel.uniza.sk+421 41 513 2260BD 312
Ing.Dolnák Ivan, PhD. odborný asistenttelekomunikačnej technikyivan.dolnak@fel.uniza.sk+421 41 513 2248BD 335
Ing.Dubovan Jozef, PhD.odborný asistenttelekomunikačnej technikyjozef.dubovan@fel.uniza.sk+421 41 513 2219BD 335
Ing.Kortiš Peter, PhD.vedúci oddelenia telekomunikačnej techniky
odborný asistent
telekomunikačnej technikypeter.kortis@fel.uniza.sk+421 41 513 2259BD 321
Ing.Litvik Ján, PhD.výskumný pracovníktelekomunikačnej technikyjan.litvik@fel.uniza.sk+421 41 513 2247BD 335
doc. Ing.Počta Peter, PhD.docenttelekomunikačnej technikypeter.pocta@fel.uniza.sk+421 41 513 2242BD 310
doc. Ing.Schwartz Ladislav, PhD.docenttelekomunikačnej technikyladislav.schwartz@fel.uniza.sk+421 41 513 2214BD 313
doc. Ing.Trunkvalter Milan, PhD.1.prorektor ŽUŽ
docent
telekomunikačnej technikymilan.trunkvalter@fel.uniza.sk+421 41 513 5150rektorát - AA 322
Ing.Vestenický Martin, PhD.odborný asistenttelekomunikačnej technikymartin.vestenicky@fel.uniza.sk+421 41 513 2255BB 320
Ing.Chmulík Michal, PhD.odborný asistentspracovania signálovmichal.chmulik@fel.uniza.sk+421 41 513 2264BD 308
doc. Ing. Jarina Roman, PhD.vedúci oddelenia spracovania signálov
docent
spracovania signálovroman.jarina@fel.uniza.sk+421 41 513 2213BD 325
Ing.Kamencay Patrik, PhD.odborný asistentspracovania signálovpatrik.kamencay@fel.uniza.sk+421 41 513 2225BD 328
Ing.Kuba Michal, PhD.odborný asistentspracovania signálovmichal.kuba@fel.uniza.sk+421 41 513 2254BD 321
Ing.Paralič Martin, PhD. odborný asistentmultimédiálne technológiemartin.paralic@fel.uniza.sk+421 41 513 2266BD 331
doc. Ing. Tichá Daša, PhD. docentspracovania signálovdasa.ticha@fel.uniza.sk+421 41 513 2224BD 324
Bc.Karch Miloslavtechnický pracovníkmiloslav.karch@fel.uniza.sk+421 41 513 2206BB 322
Ing.Malík Miroslav doktorandmiroslav.malík@fel.uniza.sk+421 41 513 2251BD 308
Prokšová Katarínaadministratívna pracovníčkakatarina.proksova@fel.uniza.sk+421 41 513 2207BD 311
Ing.Račko Ján doktorandjan.racko@fel.uniza.sk+421 41 513 2230BD 316
Ing.Sýkora Peter výskumný pracovníkmultimédiálne technológiepeter.sykora@fel.uniza.sk+421 41 513 2238BD 309
Ing.Trnovszký Tibor doktorandtibor.trnovszky@fel.uniza.sk+421 41 513 2204BD 309
Ing.Ďurček Viktordoktorandviktor.durcek@fel.uniza.sk+421 41 513 2241BD 327
Ing.Bielik Tomáš doktorandtomas.bielik@fel.uniza.sk+421 41 513 2220BD 327
Ing.Bienik Juraj doktorand, Tútor pre Multimediálne technológiejuraj.bienik@fel.uniza.sk+421 41 513 2049BB 322
Ing.Hock Filip doktorandfilip.hock@fel.uniza.sk+421 41 513 2246BD 316
Ing.Orješek Richard doktorandrichard.orjesek@fel.uniza.sk+421 41 513 2240BD 308
Ing.Petrov Tibor doktorandtibor.petrov@fel.uniza.sk+421 41 513 2202BD 327
Ing.Talapka Jozef doktorandjozef.talapka@fel.uniza.sk+421 41 513 2256BD 309