Oznam o absolvovaní odbornej praxe

Oznam o absolvovaní odbornej praxe

Category : Všetci

Vážení študenti,

 

ponúkame Vám možnosť absolvovať odbornú prax vo firme PANASONIC v Trstenej

(pozri: http://www.pedeu.panasonic.sk/).

 

V prípade Vášho záujmu kontaktujete do 6. októbra 2017:

pána doktora Uhrinu, miroslav.uhrina@fel.uniza.sk, tlf. č. 041 513 2253

pani docentku Tichú, dasa.ticha@fel.uniza.sk, tlf. č. 041 513 2224