Náhradný termín štátnych skúšok

Náhradný termín štátnych skúšok

Category : Všetci

OZNAM

 

Oznamujeme študentom, ktorí sa zúčastnia na náhradnom termíne štátnych skúšok, že termín odovzdania záverečných prác je stanovený  na 14. augusta  2017 v čase od 9.00 do  12.00 h v miestnosti BD 302. Záverečnú prácu vložte do systému evidencie záverečných prác najneskôr 13. augusta 2017. Termín   štátnej skúšky je dňa 6. septembra 2017.

 

Komisia č. 1                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

Biž Pavol

Skočík František

Žabka Pavol

Krnáč Matúš

Turza Alexander

Koka Roman

 

Komisia č. 2

 

Sidor Michal

Záchejová Simona

Dokoupil Michal

Michniak Ľubomír

Príbelszká Patrícia

 

Komisia č. 3

 

Bucko Tomáš

Hanes Jakub

Bercell Maroš

Jedinák Ján

Roman Ján

Pobijak Patrik