OZNAM

OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Telekomunikácie, že dňa 18. mája 2017 o 9.15 h v miestnosti Aula 6 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Bohumilom Adamcom, PhD. Žiadame všetkých študentov, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.