Category Archives: Všetci

Oznam o absolvovaní odbornej praxe

Category : Všetci

Vážení študenti,

 

ponúkame Vám možnosť absolvovať odbornú prax vo firme PANASONIC v Trstenej

(pozri: http://www.pedeu.panasonic.sk/).

 

V prípade Vášho záujmu kontaktujete do 6. októbra 2017:

pána doktora Uhrinu, miroslav.uhrina@fel.uniza.sk, tlf. č. 041 513 2253

pani docentku Tichú, dasa.ticha@fel.uniza.sk, tlf. č. 041 513 2224


Náhradný termín štátnych skúšok

Category : Všetci

OZNAM

 

Oznamujeme študentom, ktorí sa zúčastnia na náhradnom termíne štátnych skúšok, že termín odovzdania záverečných prác je stanovený  na 14. augusta  2017 v čase od 9.00 do  12.00 h v miestnosti BD 302. Záverečnú prácu vložte do systému evidencie záverečných prác najneskôr 13. augusta 2017. Termín   štátnej skúšky je dňa 6. septembra 2017.

 

Komisia č. 1                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

Biž Pavol

Skočík František

Žabka Pavol

Krnáč Matúš

Turza Alexander

Koka Roman

 

Komisia č. 2

 

Sidor Michal

Záchejová Simona

Dokoupil Michal

Michniak Ľubomír

Príbelszká Patrícia

 

Komisia č. 3

 

Bucko Tomáš

Hanes Jakub

Bercell Maroš

Jedinák Ján

Roman Ján

Pobijak Patrik


OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Telekomunikácie, že dňa 18. mája 2017 o 9.15 h v miestnosti Aula 6 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Bohumilom Adamcom, PhD. Žiadame všetkých študentov, aby sa tohto stretnutia zúčastnili.