Category Archives: Všetci

OZNAM

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Multimediálne technológie, že dňa 7. decembra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 329 sa uskutoční stretnutie s tútorom  študijného programu p. Ing. Jurajom Bienikom. Účasť študentov  na stretnutí je povinná!


Odovzdanie zadaní záverečných prác

Category : Všetci

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že   odovzdanie zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

 

3. ročník bakalárskeho štúdia: dňa 23.októbra 2017 o 08.00 h   v miestnosti BC 304

2. ročník inžinierskeho štúdia: dňa 24.októbra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 333


Oznam

Category : Všetci

Študenti, ktorí majú zapísaný predmet Projekt zo špecializácie si musia do 10.10.2017 vybrať tému zo zoznamu (zverejnený na nástenke v Átriu katedry/moddle), dohodnúť so zadávateľom a v písomnej forme odovzdať pani doc. Ing. Daši Tichej, PhD.