Author Archives: Jozefa Imrišková

Témy záverečných prác

Category : Všetci

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku EF si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný akademický kalendár.

V prípade, že študent navrhne alebo prinesie návrh témy záverečnej práce z firmy musí návrh odovzdať do 29. septembra 2017 p. Ing. Kazimírovej (miestnosť BD307). Tlačivo na návrh záverečnej práce je na katedrovej stránke, kde je nutné doplniť pokyny na vypracovanie ZP, meno vedúceho práce, názov firmy a kontaktné údaje.

Pokyny k vyberaniu záverečných prác:

  • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania
  • následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý po schválení študenta podpíše tému ZP
  • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce p. Ing. Kazimírovej (miestnosť BD307)
  • ak si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 9. do 13. októbra 2017 vedúci katedry študentovi pridelí tému ZP
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku 2016/2017 alebo skôr, je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci ZP súhlasiť s prenesením témy do aktuálneho akademického roka)

 


Projektové predmety

Category : Všetci

O organizovaní projektových predmetov Vás oboznámi pani docentka Tichá.

Účasť študentov je organizovaná podľa platného rozvrhu.

 

Predmet projekt z programovania pre celý študijný odbor telekomunikácie (št. programy MI, TRI) bude v stredu 27.9.2017 o 14 h. v BC304. Účasť študentov je povinná.


Náhradný termín štátnych skúšok

Category : Všetci

OZNAM

 

Oznamujeme študentom, ktorí sa zúčastnia na náhradnom termíne štátnych skúšok, že termín odovzdania záverečných prác je stanovený  na 14. augusta  2017 v čase od 9.00 do  12.00 h v miestnosti BD 302. Záverečnú prácu vložte do systému evidencie záverečných prác najneskôr 13. augusta 2017. Termín   štátnej skúšky je dňa 6. septembra 2017.

 

Komisia č. 1                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

Biž Pavol

Skočík František

Žabka Pavol

Krnáč Matúš

Turza Alexander

Koka Roman

 

Komisia č. 2

 

Sidor Michal

Záchejová Simona

Dokoupil Michal

Michniak Ľubomír

Príbelszká Patrícia

 

Komisia č. 3

 

Bucko Tomáš

Hanes Jakub

Bercell Maroš

Jedinák Ján

Roman Ján

Pobijak Patrik