Author Archives: Daša Tichá


Oznam

Category : Všetci

Študenti, ktorí majú zapísaný predmet Projekt zo špecializácie si musia do 10.10.2017 vybrať tému zo zoznamu (zverejnený na nástenke v Átriu katedry/moddle), dohodnúť so zadávateľom a v písomnej forme odovzdať pani doc. Ing. Daši Tichej, PhD.

 


Uznanie vykonaných študijných povinností

Category : Všetci

Študenti, ktorým sú uznané predmety sú povinní ísť na referát pre vzdelávanie po konzultáciách so študijným poradcom katedry do 28. 9. 2017 (pozri http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:rozhodnutie-dekana-č5-2017)