Prečo študovať na KTaM?

KTaM ponúka štúdium v dvoch perspektívnych smeroch Telekomunikácie a Multimédiá …

Multimédiá

Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej …

Telekomunikácie

Absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu …

O katedre

Najnovšie oznamy

Odovzdanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že   odovzdanie zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:   3. ročník bakalárskeho štúdia: dňa 23.októbra 2017 o 08.00 h   v miestnosti BC 304 2. ročník inžinierskeho štúdia: dňa 24.októbra 2017 o 11.00 h v miestnosti BD 333

Read More

Oznam

Študenti, ktorí majú zapísaný predmet Projekt zo špecializácie si musia do 10.10.2017 vybrať tému zo zoznamu (zverejnený na nástenke v Átriu katedry/moddle), dohodnúť so zadávateľom a v písomnej forme odovzdať pani doc. Ing. Daši Tichej, PhD.  

Read More

Úvodná hodina z BPMT1

Oznamujeme študentom 3. roč. BŠ v štud. programe Multimediálne technológie (MT), že úvodná hodina z predmetu „Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1“ sa uskutoční vo štvrtok 28.9.2017 o 12 hod. v miestnosti BD329.

Read More

„Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“