Prečo študovať na KTaM?

KTaM ponúka štúdium v dvoch perspektívnych smeroch Telekomunikácie a Multimédiá …

Multimédiá

Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej …

Telekomunikácie

Absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu …

O katedre

Najnovšie oznamy

Oznam pre študentov 2. a 3. BŠ MT

Usmernenie k predmetom – Soviar

Read More

Prednáška z EÚVS sa nekoná!

Oznamujeme študentom, že prednáška z predmetu „Efektová úprava video signálov“ sa v stredu 13.12. 2017 nekoná!

Read More

Priebežné hodnotenia projektov

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v čase od 18. – 22. decembra 2017 sa uskutočnia priebežné hodnotenia bakalárskych a diplomových projektov.   Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt  z telekomunikácií 1 Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 1   Inžinierske štúdium: Diplomový projekt  z TRI 1 Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1   Priebežné hodnotenie: študent odovzdá časť

Read More

„Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“