Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra AR 2019/2020 na UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 ako aj nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 vydáva príkaz rektora č. 7/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra AR 2019/2020 na UNIZA

Vedenie UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.