Profesor Dado ocenený v rámci súťaže Vedec roka SR 2017

Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Blahoželáme, Elektrotechnická fakulta UNIZA je veľmi hrdá, že má svojich radoch takého výnimočného človeka.

 

Milan Dado

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.