Záverečné práce na akademický rok 2019/2020

Oznam pre končiace ročníky v odbore informatika pre akademický  rok 2019/2020

Oznamujeme študentom študijných programov:

  • telekomunikácie a multimediálne technológie (3. ročník BŠ)
  • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo a multimediálne inžinierstvo (2. ročník IŠ)

Predmety :

  • bakalársky projekt z telekomunikácií 1 (BPT1)
  • bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1 (BPMT 1)
  • diplomový projekt z TRI 1 (DPTRI1)
  • diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 (DPMI1)

nie sú zadané v rozvrhu hodín.

 

Študenti konzultujú zadania záverečných prác so zadávateľmi (s vedúcimi záverečných prác).

Výber zadania záverečnej práce (ZP) je možné do 17.10.2019 v systéme vzdelávania (http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/).

Študent nasledovne:

  1. Vyberie a vytlačí zadanie ZP.
  2. Osloví zadávateľa (vedúceho práce), ktorý podpisom potvrdí svoj súhlas.
  3. Zadanie odovzdá na sekretariát katedry.

Oficiálne odovzdanie ZP  sa uskutoční na prelome mesiacov október/november 2019.

Zadanie ZP je odovzdané len oproti podpisu študenta v deň, ktorý bude uvedený  na webovej stránke katedry.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.