OZNAM

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v dňoch 7. a 14. februára 2020 od 8.00 h sa uskutočnia opravné termíny z projektov:

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie -  Bakalársky projekt z  telekomunikácií 1

Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

Multimediálne inžinierstvo – Diplomový projekt z MI 1

Na opravné termíny  sa prihláste  v systéme vzdelávania.

Študenti si na prezentáciu  prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že dňa 31. januára 2020  od 8.00 h sa uskutočnia obhajoby z  projektov podľa rozpisu v prílohe.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie -  Bakalársky projekt z  telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo – Diplomový projekt z MI 1     

Študenti si na prezentáciu  prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme. obhajoby projektov

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia  a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že oficiálne odovzdanie  zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

  1. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný program T, MT: dňa 29. októbra 2019 o 11.00 h v miestnosti BC304

  1. ročník inžinierskeho štúdia

Študijný program TRI: dňa 29. októbra 2019 o 14.00 h v miestnosti BD330

Študijný program  MI: dňa 29. októbra 2019 o 15.00 h v miestnosti BD329

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, ktorí si nevyberú zadanie záverečnej práce do stanoveného termínu – 17. októbra 2019,  bude im zadanie pridelené vedúcim katedry. Študenti, ktorí mali zadanie v minulom akademickom roku a chcú pokračovať, musia odovzdať pôvodné zadanie záverečnej práce s vyjadrením vedúceho ZP, že súhlasí s pokračovaním v akademickom roku 2019/2020.

Strana 1 z 8

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.