Oznamujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že obhajoby z projektov: Bakalársky projekt z IKT 1, Bakalársky projekt z MT 1, Diplomový projekt z TRI 1, Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 sa uskutočnia dňa 29. januára 2021 od 9.00 h cez systém MS Teams. Študenti, ktorí už absolvovali projekt v minulom akademickom roku, musia nanovo obhajovať projekty.

Opravné termíny sa uskutočnia v dňoch 5. a 12. februára 2021. Na opravné termíny sa prihlasujte v systéme vzdelávania.

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku FEIT si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický rok.

  • študenti, ktorí si doteraz nevybrali  tému záverečnej práce, termín sa posúva do 30. októbra 2020,
  • po tomto termíne, bude študentovi téma pridelená vedúcim katedry,
  • študenti, ktorí majú vybrané témy záverečných prác, kontaktujte e-mailom svojich vedúcich  ZP a riešte  priebežne záverečnú prácu
  • priebežné hodnotenia riešenia záverečných prác sa uskutočnia podľa predmetov: Bakalársky projekt z IKT 1, Bakalársky projekt z MT 1, Diplomový projekt z TRI 1 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1,
  • hodnotenie projektov je zverejnené v sekcii štátne skúšky

Strana 1 z 12

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.