Štruktúra katedry

Vedúci katedry
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

Tajomníčka katedry
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Sekretárka katedry
Jozefa Imrišková

Administratívne pracovníčky 
Ing. Mariana Kazimírová

Mgr. Oľga Kovalčíková

Technický pracovník
Bc. Miloslav Karch

Oddelenie komunikačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Milan Dado, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
prof. Ing. Peter Brída, PhD.

Ing. Bohumil Adamec, PhD.
Ing. Ivan Dolnák, PhD.
Ing. Jozef Dubovan, PhD.
Ing. Darina Jarinová, PhD.
Ing. Ján Litvik, PhD.

Oddelenie informačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
doc. Ing. Peter Počta, PhD.
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Ing. Patrik Kamencay, PhD.
Ing. Michal Kuba, PhD.
Ing. Martin Paralič, PhD.
Ing. Miroslav Markovič, PhD.

Oddelenie multimediálnych technológií
Vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Ing. Juraj Bienik, PhD.
Ing. Michal Chmulík, PhD.
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.

Ing. Lujza Petrásková
Ing. Matej Ščigulinský

Výskumní pracovníci

Ing. Juraj Machaj, PhD.
Ing. Slavomír Matúška, PhD.
Ing. Martina Radilová PhD.
Ing. Peter Sýkora, PhD.

Externí pracovníci

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
Ing. Andrea Čorejová, PhD.
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.


Prvý ročník

Ing. Anna Holešová
Ing. Adriána Jantošová
Ing. Peter Kasák
Ing. Róberta Vršková
Ing. Jakub Bajzík

Denní doktorandi

Druhý ročník

Ing. Maroš Jakubec
Ing. Martin Jakubík
Ing. Eva Lieskovská


Tretí ročník

Ing. Michal Frniak
Ing. Tomáš Miždoš
Ing. Martin Šinko

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.