LABORATÓRIUM ZDRAVOTNÍCKYCH APLIKÁCIÍ

Laboratórium je orientované na výskum a vývoj v oblasti biomedicínskych aplikácií v dvoch smeroch. Prvým je monitorovanie životných funkcií človeka, čo zahŕňa návrh neinvazívnych senzorov, mobilných „m-health“ terminálov, inteligentného odevu a pod. Druhým je oblasť počítačového spracovania biomedicínskych, dát kde je výskum zameraný hlavne na 3D rekonštrukciu a vizualizáciu medicínskych dát pre diagnostiku onkologických ochorení.

zdrav lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.