LABORATÓRIUM ANALÓGOVÝCH OBVODOV A SYSTÉMOV

Laboratórium analógových obvodov a systémov je možné chápať ako pokračovateľa dlhoročnej tradície siahajúcej až do dôb založenia Katedry telekomunikácií. Toto laboratórium bolo výrazne modernizované v roku 2009. V rámci výskumu sa jeho členovia venujú riešeniu širokého spektra úloh týkajúcich sa použitia aktívnych a pasívnych analógových obvodov ako súčasti moderných elektronických a komunikačných systémov. 

analog lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.