LABORATÓRIUM DIGITÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Laboratórium digitálnych komunikácií tvoria dve sublaboratóriá. Prvé z nich je Laboratórium prof. Kroutla, v ktorom prebieha výučba súvisiaca s problematikou spojovacích a prenosových technológií. Druhým je Networking Academy laboratórium, ktoré je primárne určené pre zabezpečenie výučby predmetov venujúcim sa problematike IP sietí v rámci sieťového akademického programu – Cisco Networking Academy. 

digi lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.