LABORATÓRIUM MULTIMEDIÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Laboratórium multimediálnych technológií je vybavené zvukovou a obrazovou technológiou tak, aby študenti mali možnosť sa oboznámiť so základnými úlohami spracovania audiovizuálnych materiálov.

multi lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.