LABORATÓRIUM SPRACOVANIA AUDIO SIGNÁLOV

Laboratórium spracovania audio signálov vzniklo v roku 2003 s podporou projektu 6. RP EÚ SEMANTICA. Činnosť laboratória je orientovaná na základný aj aplikovaný výskum v rôznych oblastiach spracovania rečových signálov a audia s aplikáciou metód strojového učenia a umelej inteligencie.

audio lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.