LABORATÓRIUM MOBILNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Laboratórium mobilných komunikácií je určené na vedecký výskum a výučbu v oblasti rádiokomunikačných sietí a systémov. Je členené na dve špecializované časti: 

  1. Laboratórium rádiokomunikačných systémov 
  2. Laboratórium lokalizačných systémov a služieb 

mob lab

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.