• KMiKT
  • Telekomunikácie
  • Multimediálne technológie

Aktuality

Posúvame termín podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium do 15.7.2020

15. jún 2020

Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 sme posunuli termín na podávanie prihlášok...

Covid-19 ruší prijímačky na bakalársky študijný program Multimediálne technológie

13. apríl 2020

Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 rušíme prijímačky pre študijný progra...

Zmena akademického kalendára FEIT pre 2019/2020

09. apríl 2020

V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úpra...

Oznamy pre študentov

harmonogram štátnych skúšok - náhradný termín

24. august 2020

Oznamujeme študentom, že štátne skúšky v náhradnom termíne sa uskutočnia dňa 3. septembra 2020 na ka...

náhradný termín štátnych skúšok

27. júl 2020

oznamujeme študentom, ktorí sa zúčastnia štátnych skúšok v náhradnom termíne dňa 3. septembra 2020,...

Opravný termín projektov

23. jún 2020

oznamujeme končiacim študentom, že dňa 6. júla 2020 o 8.30 h sa uskutočnia opravné termíny z projekt...

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
Priemerný plat absolventa
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
Foto, video, audio

Foto, video, audio

Grafika a animácia

Grafika a animácia

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

Foto, video, audio

Foto, video, audio

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Grafika a animácia

Grafika a animácia

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

IKT

IKT

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Smart riešenia

Smart riešenia

IKT

IKT

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Smart riešenia

Smart riešenia

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Elektrotechnická fakulta,
Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2201
fax.: +421 41 513 1520
e-mail: kmikt@fel.uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.