• KMiKT
  • Telekomunikácie
  • Multimediálne technológie

Aktuality

Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

28. október 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2021 n...

Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 7/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

28. október 2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 10. 2021 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 7/2021 n...

Rektorské voľno dňa 2. novembra 2021

28. október 2021

Oznamujem študentom, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom UNIZA na deň 2. nove...

Oznamy pre študentov

Aktualizácia zásad vypracovania záverečných prác

29. september 2021

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentom 2. ročníka inžinierského štúdia, že...

Hodnotenie bakalárkych projektov 1 a diplomových projektov 1

28. september 2021

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že nižšie uve...

Témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022 a pokyny pre prihlásenie študenta na tému

28. september 2021

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa štud...

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
Priemerný plat absolventa
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
Foto, video, audio

Foto, video, audio

Grafika a animácia

Grafika a animácia

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

Foto, video, audio

Foto, video, audio

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Grafika a animácia

Grafika a animácia

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

IKT

IKT

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Smart riešenia

Smart riešenia

IKT

IKT

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Smart riešenia

Smart riešenia

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2201
e-mail: kmikt@uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.